Bastu vi byggt på Sturebadet/MarinaTower 2015

bygga bastu

Sveco personalbastu.

saunatountto

bastustuga

bygga bastu

narvi

timmerbastu

bygga bastu

sauna satu

Bästa förutsättningar för en fungerande bastu spu isolering.

Rätt ventilation i bastu är en förutsättning för sköna bastubad.