Så här kan slutresultatet bli!

Värmebehandlad asp är ett vanligt materialen när vi bygger!

Rätt byggd bastu är en förutsättning för ett bra resultat!

Vi använder spu bastuisolering för det mesta när vi bygger!

Exempel på bastuskisser vi tar fram för att ni ska få en förståelse av slutresultatet!