KOTA vedeldade bastuugnar

Kota Family bastuugnar uppfyller alla krav som ställs för en bra bastuugn.
Stor stenmängd garanterar effektiv badkastning.
Kota bastuugnar har lång livslängd då de är tillverkade av kraftig stålplåt, materialtjocklek i eldstadens tak är 10 mm. Eldstadslucka med dragreglering garanterar bra förbränningsreglering.

I familjen ingår även den av gjutjärn uppbyggda ugnen som ger en livslängd utöver det vanliga.