BastuSkorstenar

Myndigheterna ställer allt hårdare krav på skorstensanslutningar till bastuugnar. Vi har valt att arbeta med Finska Kota som tillverkar skorstenar för bastuugnar vilket ställer höga krav på skorstenen då rökgastemeraturerna är mycket höga bastuugnar.

Tänk på att man vid taklutning över 20 grader behöver kompletera med överbeslag. Det finns därför ett överbeslag i plåt som tillbehör. Notera taklutningen i orderkomentaren både inner tak och yttertak.

Läs den monteringsanvisning som medföljer skorstenspaketet.